Om Os


Søby & Partnere er et advokatkontor, der er specialiseret i rådgivning af byggeriets parter. Vi bistår typisk i forbindelse med rets- og voldgiftssager, herunder syn og skøn, om kontraktudarbejdelse, krav i anledning af merarbejde og forsinkelser mv. Vi rådgiver både i forbindelse med byggeriets udførelse og efterfølgende, herunder den behandling der foreligger dels under byggeriet og dels i forbindelse med syns- og skønssager og rets- og voldgifts-sager, og udbetalingskrav i henhold til bygherre- og entreprenørgarantier, herunder tvister i anledning af AB 92 § 46.