Niels Søby  
  Partner
Advokat
Møderet for Højesteret

E-mail: ns@sobylaw.dk
V-card: Hent V-card

Specialer

  • Entrepriseret
  • Forsikringsret
  • Virksomhedsoverdragelse
  • EU-ret
  • International ret
  • Rets- og voldgiftssager

Sprog
Dansk, skandinavisk, engelsk, tysk, fransk, og italiensk

Uddannelse m.v.
Født 1947
Cand.jur. (1971, fra Københavns Universitet)
Advokat, 1975
Møderet for Højesteret, 1980
Voldgiftsdommer