Fagområder

Søby & Partnere er blandt andet specialiseret i følgende fagområder:

- Entrepriseret
- Kontraktret
- Rådgiver- og produktansvar
- Forsikringsret
- Virksomhedsoverdragelse
- EU-ret
- International ret
- Rets- og voldgiftssager
- Garantier